Uzman Klinik Psikolog Burcu Yalçın

Uzman Klinik Psikolog Burcu Yalçın, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesi ile mezun olmuştur. Daha sonra İngilterede bulunan Kingston University London da Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini tamamlayarak Klinik Psikolog ünvanını almıştır. Lisans eğitimi süresince çeşitli projelerde lisans düzeyinde araştırma görevlisi olarak bulunmuş aynı zamanda alanla ilgili Türkiyede ve Amerikada (NYU) olmak üzere birçok eğitim ve seminere katılmıştır. Yüksek Lisans döneminde erken çocukluk dönemindeki öğrenme modelleri üzerine olan tezini tamamlamış akabinde Londra NHS Kingston hastanesinde gönüllü psikolog olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Ayrıca yine İngilterede bulunan sosyal yardım kuruluşlarında asistan psikolog olarak da yer almaya devam etmiştir.

Uzman Klinik Psikolog Burcu Yalçın Türkiye’ye döndükten sonra özel bir hastanede yetişkin,ergen ve çift terapisi alanlarında görüşmelerini gerçekleştirmiş olup ardından Savunma Sanayinde Klinik Psikolog olarak görev almıştır. Depresyon, Kaygı (Anksiyete) bozuklukları, Sosyal fobi, Panik Atak, Somataform bozukluklar, Sağlık kaygısı Bozukluğu, Obsesif kompulsif bozukuluk , Özgül Fobiler, Öfke Problemi, Travma sonrası stres bozukluğu, Kayıp ve yas, Kişiler arası ilişkiler, gibi konular üzerinde çalışmalarına devam etmektedir.

Uzman Klinik Psikolog Burcu Yalçın Eğitimleri

 • BDPD onaylı Bilişsel Davranışçı Kuram Uygulama ve Beceri Eğitimi (Hakan Türkçapar),
 • Aile ve Çift Terapisi Eğitimi (Hürol Fışlıoğlu)
 • New York University:Current Trends in Psychology
 • Kingston United Society: Prejudice and Aggression İn Psychology
 • NHS Kingston Hospital: Psychology of Alzheimer Patients
 • Paiwand Afghan Association: Immigrants and SES Connection in Psychology
 • İnternational House London Certificate
 • OKB’de Bilşsel Davranışçı Terapi Yöntemleri
 • Psikolojik Eğitim Terapi ve Araştırma Derneği: Psikolojik İlkyardım Eğitimi.
 • İstanbul Üniversitesi:Tedavi Semineri.
 • Beykent Üniversitesi:Klinik Sempozyumu
 • İstanbul Üniversitesi Hasta ve Hastalık Semineri gibi alanla ilgili hem yurt dışı hem yurt içi birçok eğitim ve çalıştaya katılım sağlamıştır.

Uyguladığı Testler

• MMPI

• Rorscach

• Gesell Gelişim Testi

• Bender Gestalt Motor Algı Testi

• Goodenough – Harris Bir İnsan Çiz Testi

• Draw a Person

• Catell 2A Zeka Testi

• Porteus Labirentleri Zeka Testi

• Peabody Kelime Testi

• Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

• Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)